584 In januari 1916 is de grote watersnoodramp o.a.bij Anna Paulowna.Die geeft stof tot nadenken. En in 1918 wordt dan toch een wet aangenomen tot aanleg van een afsluitdijk van NoordHolland over Wieringen naar Friesland en tot aanleg van twee polders, de Wieringerpolder (nu Wieringermeeren de Hoornsche polder (nu Markerwaard). Toen deze wet in het Staatsblad werd gepubliceerd werd deze ondertekend door Koningin Wilhelmina, maar ook door de Minister van Waterstaat en u raadt het al, dat was Ir.C.Lely. Dan start inderdaad het werk met waterwaarnemingen, stroommetingen en berekeningen Het echte werk begint in 1920 met o.a.het bouwen van een los.en laadsteiger bij Westerland:het Schuthornerhoofd In het Amsteldiep, dat beteugeld moest worden, zitten twee diepe geulen. Daarin moeten eerst dammen gelegd worden. In juni 1920 wordt ermee begonnen. Er zijn meteen al problemen: er is niet voldoende zand in de buurt, dat moet van veel verder wegkomen, dus tijdverlies. En het lossen van de klei gaat zo moeilijk. Dat blijft aan de onderlossers kleven. Met een krachtige waterstraal wordt dat euvel verholpen.Ondanks een zomer met slecht weer, is de kleine dam in september klaar. In november 1920 is de tweede dam klaar.Ondertussen is zand en klei vervangen door keileem. Daardoor wordt de dam wel f 100000,- duurder. De voltooide dijk tot afsluiting van het Amsteldiep. 28 juni 1926. Duidelijk te zien op de voorgrond de Quarantaine. Links op de foto de rode keet. De bushalte daar heet nu nog zo.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1994 | | pagina 9