583 Waarom Om de invallende stromen af te keren, om ophoging van gronden ten Zuiden van Wieringen te krijgen,de z.g.Meer, om meer wierdragende gronden te krijgen.Wier was een belangrijk hulpmiddel bij de dijkenbouw. Waar In een rechte lijn een dijk van de Wieringerwaarder Oosterdijk naar het Westerend op Wieringen.Omdat onderweg nogal wat geulen en diepten zaten,was een alternatief niet recht maar met een bocht langs het Uijlingendiep (dat is het Ulkediep).Dan kwam je in de buurt van de Hoelm uit. Hoe? De dijk zou ca.1500 roeden lang worden.Een roede als lengtemaat is 3.80 meter.Omgerekend werd het dus een dijk van ca 5 km. Daarvoor moest o.a.gebruikt 247860 schaften slikker. Slikker zijn wierzoden ter dikte van 3 duim.En een schaft is ongeveer kubieke meter. De heer Zacharias l'Epie vult vele bladzijden met berekeningen over benodigde hoeveelheden en kosten. De kosten: de slikker kost 30 a 40 stuivers per schaft, afhankelijk van hoever het moest komen.Totaal f 400 000,-. Er zou 3 maanden of 100 dagen aan gewerkt worden, de maanden juni, juli en augustus, door zo'n 2500 man af 1,— per dag. 't Was een schitterend plan maar 't is nooit uitgevoerd. Dan was er nog een plan uit 1848, bedacht door de heren Kloppenburg en Faddegon. Geen waterbouwkundigen, maar een cargadoor en een zeepfabrikant. Zij wilden o.a. dijken maken om alle eilanden aan Noord-Holland vast te maken. Geschatte kosten ca 19 miljoen gulden. En zo gaat het maar door met de plannen. Waarom gaan ze steeds niet door? O.a. omdat: men opzag tegen de kosten. Of defensie wilde niet meewerken.De Zuiderzee was belangrijk voor de Marine. Of de regeringen wisselden en elke nieuwe regering begon met nieuwe plannen en nieuwe rapporten. Of men kon geen oplossing bedenken voor de Zuiderzeevissers,die hun beroep en dus hun inkomsten verloren. Toch is de Amsteldiepdijk er gekomen. Dat is vooral te danken aan het doorzettingsvermogen van Ir.C.Lely. Al in 1891 diende hij zijn eerste plan in. Niet alleen de Amsteldiepdijk, maar ook de Afsluitdijk, de Wieringermeer en de inpoldering van bijna de hele Zuiderzee stond erin.Hij kampte met tegenwerking, uitstel, dikke rapporten, besluiteloosheid van de regering.Er werd ook aan zijn plannen geknabbeld. Ze moesten minder omvangrijk. Er werden door diverse ministers steeds nieuwe problemen boven tafel gehaald.En dan volgt ook nog de Eerste Wereldoorlog, waardoor alles op een laag pitje komt.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1994 | | pagina 8