582 WIERINGEN VAST AAN NOORD-HOLLAND Omdat het dit jaar 70 jaar geleden is, dat Wieringen door de sluiting van de Amsteldiepdijk aan Noord-Holland is vastgekomen, heeft het Museum Jan Lont daar een foto-tentoonstelling aan gewijd.Mooie oude zwart-wit foto's uit 1924, beschikbaar gesteld door het gemeente-archief van Wieringen. Nel Fijnheer-Rotgans zocht in de archieven van Haarlem en Wieringen naar achtergrondinformatie. Zij vond het volgende: GESCHIEDENIS AMSTELDIEPDIJK In de loop der eeuwen waren er veel plannen om Wieringen aan het land vast te maken. Overigens: heel vroeger zat Wieringen aan Noord-Holland vast. Een hoge vloed heeft er een eiland van gemaakt. Van al die plannen is meestal niet veel terug te vinden.Wel uitgebreide informatie over een plan uit 1734.Dan beschrijft de rechtsgeleerde Zacharias l'Epie hoe Wieringen met een dijk vanaf de Wieringerwaard vastgemaakt kon worden.Hij beschrijft uitvoerig waarom, waar en hoe dat dan moest. Wnd/icTs; Wto~injii Gronden.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1994 | | pagina 7