581 De kerremis wordt ok oal makker, van te voeren een bult spektakel oalles most aars, nou je kon d'r op sommige plaase gien kat an z'n steert meer deur trekke. En doe ware de menske mèèst op vakansie, de cente binne duur, nou den weet je 't wel. Kerremis op street is helegaar over, oalliendig cfe café 's deer gaat et goed mee, die heawwe gelukkig wel goeie dage. Peet Trijn en oom Oaldert heaw 'k oal een tijd niet sproken maar grovva— der zeit dat oalles deer best is, de errigste drokte heawwe ze deer ok weer had. Ze heawwe een bult skèèpe verkocht, dat ruumde weer aardig op. Je heawwe deer zo gien erreg in maar d'r is een hoop werrek an zokke bèèste In 't voerjaar asse ze lammere moete den moet je goed acht geve en mèèst -oal binne d'r wel een paar zogers bij, die neme veul tijd. Maar ankommende tijd zal ik es bij ze anlópe en den hoor je d'r vel van. Nou Peet de groete van uw nicht Maartje en ok van grovvader. MERKLAPPEN In het stukje "Van de bestuurstafel" hebt u kunnen lezen, dat we o.a.oude, maar ook nieuwe merklappen willen tentoonstellen in de Westerlander kerk.Op zondag 2 oktober komen er twee dames van de landelijke merklappenvereniging.Dat is mevrouw Veenstra uit Heerhugowaard en mevrouw Van Praag uit Oosthuizen.Zij kunnen aan belangstellenden uitleg geven over motieven en historie van de merklap. Als u een merklap ter beschikking wilt stellen, zou u dat dan willen melden bij Tannie Lont-Lont, Kon.Wilhelminalaan 39 H'hoeftel.02279-2244 of bij Nel Fijnheer-Rotgans, Verbindingsweg 1 Westerlandtel.02279-3997 Alvast onze hartelijke dank. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Uit:"Merklappen uit de lage landen" van Joke Visser SOUVENIRS KROONPRINS Vorig jaar heeft Dirk Boersen twee vitrines gemaakt voor de vereniging. Daar prijkten toen in de Westerlander kerk mooie poëziealbums in. Nu vraagt het bestuur van de Historische Vereniging of u misschien nog in het bezit bent van Kroonprins-souvenirs, b.v. een asbakje, een hoefijzer of nog iets anders.Bert Jongsma en Jaap Fijnheer etaleren die dan de 2 weekenden in de Westerlander kerk in die vitrines.Mocht u iets beschikbaar willen stellen, neemt u dan s.v.p.contact op met Bert Jongsma Westerlanderweg 16 Westerlandtel.02279-3009 of met Jaap Fijnheer Verbindingsweg 1 Westerlandtel.02279-3997 HMMWy.iTi

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1994 | | pagina 6