579 OUDE REVUES Bij de inventaris van het Museum Jan Lont bevinden zich een aantal teksten van oude revues.Helaas niet compleet en denkelijk ook niet van alle jaren.Omdat de Historische Vereniging gebruik mag maken van het archiefmateriaal van het Museum Jan Lont, het ligt in onze kasten in de bibliotheek, zouden wij het leuk vinden dit bezit te completeren.Ook aardig voor onze leden om in te zien. Daarom: zijn er onder onze lezerslezeressendie ergens in de kast of op zolder nog revueteksten hebben liggen Zo ja, zouden wij die dan van u mogen kopieren Aanmeldingen bij:J.FijnheerVerbindingsweg 1, Westerland.Tel.02279-3997 Wij hebben: 1.het le bedrijf van de revue:" Hoe kan dat nou ?"(niet gedateerd) 2.compleet: "'t Ligt er dik boven op." (gedateerd:M.K.-Meiiert Kooii- April 1935) 3.compleet: "Wij zitten niet stil" door M.J.Bosker.(gedateerd Maart 1937) 4.revue der sporten"Reken maar, 't wordt wonderbaar" (waarschijnlijk compleet,niet gedateerd) 5.revue der sporten:"Hela,hola,de gym is weer present" (compleetgedateerd M.K.Januari 1939) Hieronder ziet u een foto uit een revue van 1942.Weet iemand toevallig de naam van de dame in het midden U zou de vereniging ook zeer verblijden met foto's, krantenknipsels en programma s van revues.Uiteraard om na te maken en te kopieren.Onze dank.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1994 | | pagina 4