Van de bestuurstafel 577 De zomervakantie is achter de rug, maar we kijken nog even terug naar vóór die tijd. Terugblik excursie Hoorn Op 29 mei jl. gingen we met ca. 50 personen naar Hoorn. De bus van Jan Rasch bracht ons tot de stoep van het Westfries Museum. Daar werd de groep in tweeen gesplitst en werd door twee gidsen een rondleiding verzorgd. Na een koffiepauze werd de groep in drieen gesplitst werden we door leden van het Hoorns Historisch Genootschap, een zustervereniging van de HVW dus, meegenomen voor een stadswandeling met toelichting langs de havens van Hoorn. Het was een geslaagde middag. Noorderlicht Op 1 juni jl. werd het 60-jarig bestaan van het verzorgingshuis Noorderlicht gevierd. Onze bestuursleden Jaap Fijnheer en Tannie Lont hebben hieraan hun medewerking verleend. Nog enkele weken daarna was de door hen ingerichte foto-expositie te zien. Begraafplaats Kerkplein Begin juni zijn de vrijwilligers een aantal avonden bezig geweest de grafstenen te reinigen, zodat de opschriften weer te lezen zijn. Een groot gedeelte is inmiddels klaar. Een delegatie van de landelijk vereniging tot instandhouding van begraafplaatsen en grafmonumenten De Terebinth heeft 8 juli jl een bezoek aan Hippolytushoef gebracht en ons een aantal nuttige tips aan de hand gedaan. In het komende jaar zal hier verder aan gewerkt worden. Expositie Westerland Op zaterdag en zondag 1 en 2 oktober en 8 en 9 oktober a.s. 's middags van 2 tot 5 uur is de HVW weer aanwezig in de Nicolaas- kerk in Westerland. De expositie bestaat uit drie onderdelen: merklappen, attributen van de Kroonprins en een stamboom van de Wieringer familie Bakker. Oproep Merklappen De merklappen-expositie te Westerland wordt ingericht door Nel Fijnheer. Zij heeft al diverse aanbiedingen, maar hoopt natuurlijk dat velen hun oude en/of bijzondere merklappen beschikbaar willen stellen voor deze expositie. Oproep Kroonprins-souvenirs Van 1918 tot 1923 verbleef Kroonprins Wilhelm op Wieringen. Ons themanummer was dit jaar aan hem gewijd en het leek ons aardig een kleine expositie in te richten van voorwerpen die hem hebben toebehoord. Bent u in het bezit van zoiets en wilt u het enkele dagen afstaan, belt u dan met Jaap Fijnheer of Bert Jongsma.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1994 | | pagina 3