602 Het gezin kwam pas in 1937 vanuit Giessendam naar Follega in Friesland, woonde daar 6 maanden, daarna 1-j jaar in de Lemmer en in 1938 vestigden ze zich in Den Oever in de Dijkstraat 25, dat is nu nr.10. De vader van Reijer Verwoerd was zoals gezegd Jacob Verwoerd en zijn moeder Huibertje Stam. Huibertje is jong gestorven en Jacob hertrouwt dan met de zuster van Huibertje, nl.Elisabeth Stam. Nadat de stamvader Jacob gestorven was, kwam in 1938 ook opoe Bet als weduwe met haar 3 jongste kinderen naar Den Oever.Die kinderen waren: Jacob, hij werd Job genoemd, geboren 4 maart 1913. En Janus, geboren 1 mei 1923, die ging later weer terug naar Sliedrecht en tenslotte Teunis, geboren 28 October 1926. Zij waren allemaal steenzetter en allen zijn in de oorlog hier gebleven voor Reijer Verwoerd en Jaantje Versloot met Huibie, Ko en Piet het onderhoud van de dijken. de redaktie heeft geprobeerd een kopie te maken van de penning van Reijer Verwoerd.Dat lukte niet, daarom volgt hier de beschrijving: een bronzen penning, ongeveer zo groot als een gulden, met een oogje om hem op te hangen. Op de voorkant: een stukje Noord-Holland met de Afsluitdijk naar Friesland. Boven de Afsluitdijk staat "Waddenzee" en onder de dijk staat "IJsselmeer"Je ziet ook nog Texel en een stukje van Vlieland. Op de achterkant staat de volgende tekst: aangeboden door de N.V.Maatschappij tot uitvoering van Zuiderzeewerken te Den Oever Wieringen R.VERWOERD ter herinnering aan den bouw den Afsluitdijk Wieringen-Friesland in de jaren 1927-1932.)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1994 | | pagina 27