eAyz& za// zfA- /3/£X7 77 Z/«.A. zX/X/az /y W'r y~ - /<p a X77, 7/ ft '-*.* /Asc-cc 7 ^yfwR. 7?x^ y, tx Z6^w. m) xrA-^^/z. Ay 7x Ay AX 'A# A'* A± 7/ 7';W-7Ws/ 7/7,w/x 7/Ass 596 WH- ///yrs?ts zs?7X Xy-jyeX //J) AA/ftX^ J'fMH/yu X/7 TX A A /r^c^A Xc, AX ,..sy @Xy$aXAiys X3 <7 A */j, c./3/fr A/y* Aycy: Au/Ctyyfs X 7Si SAs/y. i/u*, A/XTts/X, - yx /A* i/y.^ X^y/yr XAAZ 777/>-£-. 7 j77i<?AX/3ss;**'s <7 7 /a^ y/a,, y^//XaTa/x^^j/z 7 AtT/aXx^ x jtxft*? (X/Ts^y /x 7. Xj? yX Tjfyc^/ 7 I /ft(y 7s 3fts3. y/7~y*s-ys,^ i. ix. Xtc'/y*? 7% /XXrAs'**/ syr. .<Z7yv?v£ft Xj /"7S ZftytA c /7. /y//ys ZXsfi/e/ <7/._(P.A7<y%y-s ^ysxsrSr /X. <X7iZ*?7 7sr zs ZxTTftXy* 7z <37 S/ftAs**/ 7I 7f 3< SS? Z?r' 7X* X/7ft* j //sAX??? //t-A -77 Aosi 77 X ft y// Yy eXz Sysryft/Lc/Z# Z?SftS, ft 7 A*<.<./.. Zr 7s 3/sXcft /A7f/XX:y*~? XTx^Éz* X$ 7/X AA/ft**' 7/s.ft, ,7 Xy<. /y- 77-Xy7 /kZ7 'Zlj/A 7t7a-/ S&y-yTC 77sX 77c, j 777 7A/3- jAaslSts**- j X// XX 77 XX 7? tTz A6y?-?7*^c. i Ata/u, s Xy /3 XXzy?~r?/A/ >-y/77ft#-6t<X&*~ <34 '- 3/ y? ATatA 7r TP ttX/X 77 7 a A'Ms 77 3 //ys^y J3 ï- '/X -AXyXy j, '/7?A.As?7/z3//Z Xf wR Ay 7 7 - .0X37A7s Za/aaXx s7cX/TyA x~A AxPsAft^ï-rus/^ /7Zft/XAr A «7 <J~J~ 77 'XZ^ft/Ay-r y? 77 o/Afts/s <3o ,'ftsz XT/Ayss?c.7 A 'AiSy/y/ySSj^/ ZJ7/A-fa*t^/ A. //Ays/ A?*, <X~<y)A7ss afaXAftX/cy; és/ '"'X-A/S/.yfcj^s IySoAy-trfty Ax AX AXftyA y A 3 *x. AavX ^sT As. cS/ye^S- si A'7 7/T7/cX7/pX>3 1 77 Cs7y-y>3 TXy/X <3/- 777//. X^ftX A 3/3. 'r/è A Xs's>3. 7 '?3y,- *m~mmmtmmmmm J /Zcz /S/3*/ 7/^X3 7~//C/3?/s- ;-yv 7 X^ -"-£^0 ^rAcsA/2fts?t-? r^-7 y/7ftftyyz7A-/a* 77 /AAtTaa^ c^Az f? /Ly?y?'?s 33 'STtJL*., yy-yy JY 'y^/ XT? T^ f A+zZ 7 7 ^A37jS £-. V/ r. ,y y/ J 7" S-y*-*?.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1994 | | pagina 21