3 1 n .J QD r_ M 1 3 z e 6 8 r s CjCób&rivey 593 De Molgerweg, die er nu niet meer is, liep van de Gesterweg naar Oosterland, begon ongeveer tegenover Camping "De Gest". Deze weg was een wagen- en karrepad met verharding van basaltslag, puin en mosselschelpen.Als de boeren ploegen komt er nog wel eens wat van boven. Ongeveer 100 m voorbij deze bebouwing was een voetbalveld met kleedgelegenheid ten behoeve van personeel van de M.U.Z. Ongeveer halverwege de Molgerweg woonden de families Donkerbroek en De Jong. Aan de hand van onderstaande tekening, voorzien van nummers, beschrijven de auteurs de gezinnen, die daar woonden, voorzover ze die nog wisten. Mocht iemand onder de lezers aanvulling weten, meldt dat dan s.v.p.bij de heer C.V.Koorn, Gesterweg 17, Den Oever, tel.02271-1283. 11 0 bi 10 «i i IX Ou

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1994 | | pagina 18