592 Zoo vormde men een reserve voor den tijd, dat er niet verdiend werd. Ook tarle-zoeken was algemeen. Dat was op 't weiland in de zon gedroogde schapenmest, die in het fornuis in plaats van turf of steenkool werd gestookt. Men proeft de eenvoud van het leven in dien tijd. Het fornuis stond in de huiskamer en des avonds daar rondom met de voeten in 't warme oventje, maakte men het zich gezellig, want ook groote huiselijkheid was een der deugden van 50 jaren geleden. (wordt vervolgd) BEBOUWING HOEK MOLGERWEG - GESTERWEG Den Oever. Van de auteurs J.C.Koorn, Gesterweg 15, C.V.Koorn, Gesterweg 17, A.Kresmer-Doves,Gesterweg 2 en C.J.de Groot BI.van Treslong 26, allen te Den Oever, kreeg de redaktie de volgende reconstructie van de bebouwing hoek Molgerweg- Gesterweg ten tijde van de bouw van de Afsluitdijk. Op het kadastrale perceel 486, dat eigendom was van de familie S.Bakker Sz werd omstreeks 1927 met de bouw van noodwoningen (in de volksmond keten) begonnen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1994 | | pagina 17