aan materialen: keileem 311900 kubieke meter zand 171300 kubieke meter opgespoten zand 1273500 kubieke meter droge keileem 374600 kubieke meter kraagstukken 31273 kubieke meter zinkstukken 4800 vierkante meter steenglooiing 67536 vierkante meter klinkerglooiing 6065 vierkante meter Maatschappij tot Uitvoering van Zuiderzeewerken (MUZ) opgericht 27 juli 1926, zetelt op Wieringen. Deelnemers: 1.N.V. M.J.van Hattems Havenwerken te Beverwijk 2.N.V. Hollandsche Aannemingsmaatschappij te 's Gravenhage 3.de heer A.Bos te Dordrecht 4.de heer L.Volker te Sliedrecht Zuiderzeeraad bij Koninklijk Besluit van 16 juli 1918 ingesteld. Voorzitter: Dr.Ir.C.Lely. Taak:a. toezicht op de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee b. advies en bijstand aan de regering. Bezoek van de Zuiderzeeraad. 24 juli 1924

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1994 | | pagina 14