586 Het werk wordt opgeleverd op 28 december 1925. Met alleen het bouwen van die dijk was men er niet. Er volgen nog bruggen bij Van Ewijcksluis, het Balgzandkanaal en omdat men bang was voor verhoging van de stormvloedstanden moeten alle dijken op Wieringen verhoogd. Dat gebeurt in de loop van de tijd dan ook. Van Ewijcksluis: brug voor voetgangers en rij verkeer over het Balgzandkanaal. 13 maart 1930 Van de plannen om een spoorbaan over Wieringen aan te leggen komt niets terecht. Alleen in het begin wordt erover geschreven.Laterin 1932, wordt er nog land voor onteigend en dan stilte. Natuurlijk is er bij de bouw van zo'n dijk ook veel te regelen voor de arbeiders. Die doen immers het werk.Bij Van Ewijcksluis en bij Westerland worden dan ook keten gebouwd: gezinsketen en ontspanningslokalen. Er is zelfs een officieel Ketenbesluitwaarin wordt beschreven wat er in die keten moet zijn. Behalve een slaapgelegenheid een behoorlijke afgesloten ruimte voor zit- en eetgelegenheid met de nodige tafels, banken en stoelen.En een gelegenheid om de natte kleren te drogen. De exploitatie van de ontspanningslokalen is in handen van de Volksbond tot bestrijding van Drankmisbruik. En de MUZ (Maatschappij tot Uitvoering van de Zuiderzeewerken) moest voor geregeld vervoer zorgen van arbeiders die kerkdiensten wilden bijwonen. Op sommige werken werden zelfs tijdelijke kerkgebouwen neergezet.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1994 | | pagina 11