585 Rode Keet bij Westerland in tweeen bewoond. Achterin: Grietje Bais Voorin: Wija de Vries, Metje de Vries, Fokko de Vries Jan de Vries en moeder De Vries. (van links naar rechts) 1921 en 1922 gaan voorbij met rekenen en meten en plannen maken.Eind 1923 wordt de bouw van de dijk aanbesteed. Gegund aan de laagste inschrijvers Van Hattem en Hofman voor ongeveer 1^- miljoen gulden. Bijna een jaar later, op 31 juli 1924, 's avonds om acht uur sluiten de twee keileemdammen aan elkaar. Er zijn wederom problemen, want door slappe ondergrondlagen treden verschuivingen, oppersingen en verzakkingen op ter weerszijden van het dijklichaam. De verzakkingen worden opgevuld met zand.Dat is nu een mooi natuurgebied met veel vogels. Op 21 juli 1925 weet de Schager Courant te melden dat de Enkhuizer stoomboot 1061 toeristen naar Den Oever heeft gebracht. Die worden deels met vrachtwagens naar de andere kant van Wieringen gebracht om de Zuiderzeewerken daar te bezichtigen. Op 28 november 1925 wordt de aanleg van de Verbindingsweg aanbesteed. Deze weg, die er provisorisch al lag, was de verbinding tussen de Amsteldiepdijk en de WesterlanderwegVeel "echte" Wieringers weten niet dat het laatste stukje Westerlanderweg nog altijd Verbindingsweg heet. Pas toen aan de grote Afsluitdijk werd begonnen is de zg.Betonweg aangelegd,dat is de hoofdweg over Wieringen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1994 | | pagina 10