EINDE VAN DE LICHTERSCHIPPERIJ In de Franse tijd (begin 1800) was het met de lichterschipperij voor jaren gedaan. Er kwam na 1815 een kleine opleving tot het Noordhollands kanaal gegraven werd (1824).Dat was de genadeslag voor deze tak van schipperij. De Kapel, die zoveel jaren in dienst van de lichterschipperij was geweest,werd alleen nog gebruikt voor godsdienstoefeningen, tot ongeveer 1960.Toen werd het gebouw te bouwvallig. Gelukkig is het voor het nageslacht bewaard gebleven en te bezichtigen in Enkhuizen.Het scheepje dat jarenlang in de Kapel aan Den Oever heeft gehangen is nog wel voor Wieringen bewaard gebleven.Het hangt in wat nu weer "de kapel" heet.Het scheepje dat in Enkhuizen in de kapel te zien is, komt dus niet van Wieringen. KAAG xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TECHNISCHE HOOGESCHOOl. DELFT In bruikleen Ned. Hist. Schecpr. Museum GEDATEERD 17 b

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1993 | | pagina 7