403 DE KAPELVOOGDEN. De Kapel en Beurs werden bestuurd door vier uitgekozen burgers van Den Oever. Op de eerste maandag van het jaar 's middags om twee uur werd door de dorpsomroeper opgeroepen tot vergadering. Tevens werd drie maal de Kapelklok geluid. Dan kwam de hele burgerij tesamen in de Kapel. Er was een voorstel van acht personen en hieruit kon de aanwezige bevolking er vier kiezen tot Kapelvoogd De volgende dag - dinsdag dus - kwamen de oude en de nieuw gekozen Kapelvoogden bij elkaar om rekening en verantwoording af te leggen en het boek, waarin alles opgetekend was, over te dragen. Ook de kist en de sleutels kregen eventueel een nieuwe plaats. DOELEINDEN VAN DE KAPELINKOMSTEN De inkomsten van de Kapel werden voor allerlei doeleinden gebruikt. Eigenlijk altijd ten algemene nutte van de dorpsbevolking van Den Oever. Om er enige te noemen: a. een school voor de jeugd b. het onderhoud van de Kapelstraat, die liep naar de molen.Van belang voor iedereen,die zijn meel er haalde. c. de trappen van de zeehoofden en de palen op hoofden en dijken d. het onderhoud van de Schippersbeurs e. de materialen voor de reddingen, zoals pompen, kuipen e.d. f. de helft van de onderhoudskosten van de Gasthuisput g. de schoolmeester van Oosterland, die om de drie maanden in Oosterland en Den Oever onderwijs gaf. h. de loodwinder en de klokkeluider van de Kapel. De inkomsten waren, zoals reeds vermeld, een halve stuiver of vier duiten Kapel Gasthuis Den Oever

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1993 | | pagina 5