Geraadpleegde bronnen: 1. Krantenartikel van de heer A.J.Zwaai,Amsterdam in de Wieringer Courant van 4-5-1983 2. Gecommitteerde Raden in West-Friesland en het Noorderkwartier, resoluties. Inventarisnr.45,Rijksarchief Haarlem 3. Resolutien van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, jaar 1780. 2e deel inv.Gecomm.Raden nr.727. R.A.Haarlem 4. Gecommitteerde raden, serie 11, bijlagen tot de resoluties 1763,1764.(Gegevens gekregen door tussenkomst van de heer J.T.Bremer. 5. Oud-Rechterlijke Archieven Wieringen,nrs.6654 en 6662, R.A.Haarlem 6. Foto kaagschip uit:Nederlandsche jachten,binnenschepen, visscherschepen door G.C.E.Crone 7. Fregattekeningen uit: Verzameling van vier en tachtig Hollandsche schepen door G.Groenewegen Dit themanummer werd grotendeels samengesteld door NFij nheer-Rotgans xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zuiderzeemuseum Enkhuizen: doorkijkje naar Kapel

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1993 | | pagina 36