NAMEN VAN EEN AANTAL LICHTERSCHIPPERS Deze namen komen voor in de verslagen, die we lazen in de OudRechterlijke Archieven van Wieringen.Door Matthisca Kooij-Modder en Marietje Boersen-Bron zijn hun ouders en echtgenotes er bij gevoegd.Opvallend is de verwantschap tussen de diverse families. Jacob Kostergeboren 1739, zoon van Foppe Jansz.Koster en Trijntje Jans Poel. Getrouwd met Reijnou Jans Keijzer. Jacob Botter, geboren 1738, zoon van Sijmen Jansz.Botter en Antje Jacobs. Getrouwd met Maartje Sijmons Smit Klaas Smit, geboren 1729, zoon van Pieter Klaasz.Smit en Hillegont Nannes Moster. Getrouwd met Immetje Douwes.Later met Reinouw Pieters van Haasdrecht. Cornelis Mulder, geboren 1723, zoon van Volkert Cornelisz.Mulder en Aaltje Haijes. Getrouwd met Trijntje Jacobs Kleijn. Aarjen Borg, geboren 1725, zoon van Louris Aldertsz.Borg en Trijntje Ariens Swan. Getrouwd met Geertje Jans Kasenbroot. Jan Borg, geboren 1730, broer van bovenstaande Aarjen. Getrouwd met Trijntje Jacobs Kaan. Jacob Omis, geboren 1739, zoon van Nan Jacobsz.Omis en Grietje Ariens. Getrouwd met Maartje Elberts Hellingman. Klaas Omis, geboren 1742, broer van bovenstaande Jacob. Getrouwd met Antje Reijers Vet.Later met Cornelia Platvoet. Pieter Kooij, geboren 1721, zoon van Jan Jansz.Kooij en Geertje Simons Metselaar. Getrouwd met Maartje Pieters Visser. Dirk Mulder, geboren 1725 in Amsterdam, zoon van Jan Jansz. Mulder en Dieuwer Corn.Broers. Getrouwd met Antje Jacobs Poel. Later met Antje Jans Witte. Paulis Goethart, geboren 1718, zoon van Cornelis Paulisz.Pauw en Trijntje Pieters Kasenbroot. Getrouwd met Trijntje Jans Kaan. Sijmen Snooijgeboren 1744, zoon van Jan Maarstensz.Snooij en Antje Lamberts. Getrouwd met Trijntje Volkerts Slagwater. Sijbrant Everts (Bakker), geboren 1726, zoon van Evert Jansz.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1993 | | pagina 34