430 of ze wel of niet een pomp wilden geven. Anders zouden ze er op eigen kosten huren buiten de Kapel en de Beurs om. En dat ze anders een proces zouden voeren tegen de Kapelvoogden. Tenslotte stemden Dirk Schik en Harmen Vet ermee in dat ze wel een pomp konden krijgen. Ze gingen naar buiten om de pomp over te schepen. Maar dat werd door de Oeverse burgerij verhinderd en de pomp werd opnieuw geweigerd. Aarjen werd zeer kwalijk bejegend. Schipper Pieter Reiniers, altijd een voorzichtig man, vond het te bar worden en zei:"Ik heb met die regenten niets te maken!" Ze besloten uit nood een pomp bij een particulier te huren. Bij het eerste adres waar ze vroegen, werd het geweigerd. Maar eindelijk hadden ze er één. Met Gods zegen hebben ze daarna lading en schip gelukkig naar Amsterdam TEXEL EN DE WIERINGER LICHTERSCHEPEN De havenmeester van de baai achter de Hors- haven De Mok- Texel vermeldt in zijn afrekeningen van o.a. 1763 en 1764 de volgende Wieringer Lichterschippers, die allemaal 6 stuivers liggeld betaalden: gebracht xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1763 1764 5 mei Volkert Lammers 13 mei Dirk Nannings 28 mei Jan de Wit 28 mei Jan Tortel 6 juni Jan Kok 7 juni Sijmon Botter 8 juni Symon Cornelisz 8 juni Jan Lammersz 8 juni Jan Coster 8 juni Gerhard Claasz 9 juni Cornelis Fok 9 juni Folkert Cornelisz 9 juni Jacob Somerdijk 9 juni Jan Engel 10 juni Jan Corn.de Wit 14 juni Jan Coij 14 juni Poulis Cornelisz 16 juni Gerbrand Jansz 16 juni Pieter Jacobsz 2 aug. Jan Kleijn 16 aug. Klaas Vergat 22 aug. Aris Kramer 22 aug. Jacob Alders 18 mei Jan Kooij 18 mei Folkert Jacobsz 18 mei Jan Schoenmaker 26 mei Louweres Jansz 26 mei Nan Pietersz 26 mei Dirk Metselaar 26 mei Nan Cooijman 30 mei Folkert Jansz 30 mei Cornelis de Wit 30 mei Jan de Wit 30 mei Jan Klaasz 30 mei Germen Jansz 30 mei Jan Harmensz 30 mei Aris Kok 30 mei Jacob Alders 30 mei Jan Koster 30 mei Jacob Somerdijk 30 mei Sijmon Koster 7 juni Cornelis Vet 8 juni Klaas Vergat 8 juni Jan Lamersz 8 juni Folkert Lammers 19 juni Lucas Vergat 1 juli Cornelis Fok 1 juli Jacob Kasenbrood 1 juli Meijert Nannings 1 juli Symon Botter 1 juli Aris Kramer 4 juli Pieter Jacobsz 4 juli Jan Corn.de Wit

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1993 | | pagina 32