Samenstelling bestuur Hist.VerWieringen voorzitter: J.J.Lont Kerkweg 11 1779 GG Den Oever secretaris: J.Fijnheer Verbindingsweg 1 1778 KS Westerland tel.02279-3997 penningmeester M.H.Smit Koningstraat 11 1777 AA Hippolytushoef tel. 02279-3237 leden: T.Lont-Lont Kon.Wilhelminalaan 39 1777 CR Hippolytushoef tel.02279-2244 G.Hille Damsterpad 1 1778 KJ Westerland tel.02279-2296 H.A.Panjer Gasthuisweg 19 1779 AH Den Oever tel.02271-1406 Redactiecommissie voorzitter: JK.Rienstra-Mulder Molenstraat 36 1779 XH Den Oever tel.02271-1343 secretaris: MLBoersen-Bron Kerkplein 26 1777 CD Hippolytushoef tel.02279-1970 leden: B.Modder-den Drijver Koningstraat 41 1777 AA Hippolytushoef W.E.A.van Tol Zuiderzeestraat 1 1779 BN Den Oever NFij nheer-Rotgans Verbindingsweg 1 1778 KS Westerland Lidmaatschap Historische Vereniging Wieringen f 25,- per jaar Huisgenoot-/jeugdleden f 12,50 per jaar Bankrekening:Rabobank Wieringen rek.nr.37.03.31974 Bankgiro nr.295861 Voor copy en/of mededelingen s.v.p.contact opnemen met de voorzitter of secretaris van de redactie.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1993 | | pagina 2