;-KXV' W 11 leringen 420 n/uop lUlAHH k&Z-v'- ÉR& WCV.-* V* EEN LICHTERSCHIP Hoe een lichterschip er precies uitzag, hoe de afmetingen waren, daarover is niet veel bekend.Bij de verkoop van een lichterschip moest belasting betaald worden en in zo'n verkoopacte staan vage aanwijzingen. In maart 1802 heeft Pieter Metselaar gekocht van Jan Rotgans een "wijd of ligterschipgenaamd De jonge Rotgans, lang over steven 68 voet,hol en wijd navenant, met al desselvs toebehooren als mast,spriet,zeil,treil,ankers en touwen en zoo 't zelve thans aan dit eiland is leggende om f 1500:-:- 40e penning f 37:10:- (uit A.R.A.Den Haagrekenkamer ter auditie nr.4037-4038) h?/ wcj e/avf/ird- 2 a» Z/z/'i/antl Jij/ hul do/p dc.-t Ofcr - X'A 4 - ,-ƒ/ Mof tZ^y ssr/^J ~s>?» jf Ci^l (ZTzrrAllJ'rp vc?iaal -ysTx ~jf £ó00 -->_ƒ£ O "t h. - ptiécrljftn zu./ydZzttZ'/ crr c/óct- 'm e/erjerr/d/cr 2 vlsts en c-?-?~zjil drt gc/rfsz Z<?6p 4*^ewtf?/ rr» t/fyt/cz*rtd? f» J t/Ae/a /^/xf.e/er' /zr/dfv- rfp éacHpUti/et f O pcAl ZZ j d/rr/yt JM- t* j* - V r d *T£f ivi 'V(ïfjrf Ïj< *i 'i T/rrls ;'<'- -•' s/erjAf rr{,>/Z;/ cerrf/A'afor/ an cy.-z -$ i*rÊ>t-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1993 | | pagina 22