WOORDVERKLARING BIJ HET REGLEMENT verkooren continueren geeligeert geapprobeert in cas van succedeeren extradeeren Chartres resumeeren gedepositeert sufficante extraordinaire gesecureerde klaphout gedestineerde ilico poene voorsz reguleeren de gemeene Armen distinctie indispositie poenaliteit om hulp sjouwen voorzeilder opposeert ietwes geemployeert de gestatueerde Placaten dispuut decisie submitteeren decideeren Resolutien geresolveert Conventie poincten renuntiatie renuntieeren relief reductie submissie verkozen voortzetten gekozen goedgekeurd in geval van opvolgen samenvatten oorkonden beknopt samenvatten in bewaring gegeven deugdelijke buitengewone in veiligheid gestelde gekloofd eikenhout voor duigen,vathout bestemde op staande voet straffe voorszegde,eerder genoemde ordelijk doen verlopen de algemene arme mensen eigenschap ongesteldheid strafbepaling het gedeeltelijk opgerold of ingesnoerd zijn van een vlag, die gehesen wordt als teken dat men hulp nodig heeft schip,dat vooruit zeilt (loodsboot) tegenstand biedt iets genomen de vastgestelde wetten redetwist beslissinguitspraak onderwerpen beslissen besluiten van een vérgadering besloten vergadering punten ontzeggingafstand afstand doen van hulp,bij stand terugbrengen onder een bepaald gezag onderwerping xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1993 | | pagina 21