418 en daar tegen niet te doen, te doen doen of gedoogen dat gedaan werd, direct of indirect, renuntieerende dierhalven, met voordagt wel expresselijk voor hun, en hunne Regtverkrijgende van relief, reductie en alle andere hulpmiddelen des regts, in staat deele te verbreeken of eenigsints teegen te gaan, alles onder verband en submissie als na Regten. Actum aan den Oever op den Eilande Wieringen den 7e September 1779 en volgende daagen. Was geteekent, Cornelis de Wit Pieter Reijnier Jan Albers Jan Albers Jan Evetsz Pieter Maartensz Poulis Cornelisz. Poulis Halfweeg Jan Fok Jan Schik Maarten Pietersz Nan Pietrsz.Klijn Andries Klaasz Jan de Wit Kornelis Gerbrantsz Teunis Jansen Mulder Poulis Corn.Halfweeg Jan Lambertsz Koster Symon Eldersz Klaas Meijertsz Coster Sybrant Eevers Pieter Cornelisz Frans Metselaar Geysbert Jansz Arus Pietersz Hendrik Velten Evert Bakker Jan Fransz Frans Evers Klaas Cooij Jan Klaas Jacob Arnoldusz Gerrit Maaest Pieter Jansz Annis Cornelis Corn.Kroon Siwert Jacobsz Dirk Jansen Jacob Jansz Hof Cornelis Kalf Cornelis Fok de Jonge Germen Jansen Germen Jansen Jan Clijn Jan Engel Jakop Dam Cornelis Metselaar Aris Kramer Jacob Jansen Schikman Koijman Cornelis Stadig Pieter Jansen Germen Jansz. Jacob Coorn Dirk Jansz.Kuet Gerrit Pietersz Cornelis Poulis Dirk Swol Jan Volkertsz Albert de Wit Klaas Koster Symon Jansz Harmen Corn.Vet Jacob Kasenbroot Pieter Dekker Hendrik Riewertsz Volkert Lambertsz Albert Schoenmaker Jan Mulder Jan Klaasz.Cooij Klaas Dekker Pieter Volkerts Jacob Folkerts Arien Bont Gerrit Nannisz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1993 | | pagina 20