en 408 Art.3. Na gedaane Reekening zullen de afgaande aan de nieuw aangestelde Capelvoogden moeten extradeeren en overgeeven, alle de Goederen, Gelden, Effecten, Chartres en Papieren, tot de gemelde Capel en Capelbeurse behoorende, van welke Goederen, Effecten, Chartres en Papieren, door de Capelvoogden specificque Notitie zal moeten worden gehouden, ten einde deselve jaarlijks bij de overgifte te kunnen resumeeren. 1745 Art.4. De Gelden, Obligatien,Documenten en Papieren, tot de gemelde Capelbeurse behoorende, zullen worden gedepositeert in eene sufficante Kist, met twee Slooten geslooten, welke Kist altoos onder de oudste, en de Sleutels onder de twee volgende der in dienst zijnde Capelvoogden, elk een ter bewaaringe zullen worden gegeeven. Art.5. De gemelde Kist zal niet mogen worden geopend, dan door een der Capelvoogden in presentie van ten minsten een zijner Meede-Voogden, of bij absentie van de fungeerende in presentie van twee oude Capelvoogden, en op geen andere tijden, als waar van de andere Capelvoogden ten minsten aan hunne Wooningen behoorlijke tijd te vooren de noodige kennisse is gegeeven.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1993 | | pagina 10