356 De eerste grote schenking kwam van de familie Rotgans-Kooij (Zandburen).Het betrof veel gegevens uit de nalatenschap van de bekende Meijert Kooij Van diverse kanten mocht de vereniging nog schenkingen ontvangen.Het is verheugend dat men inziet dat een aantal zaken bewaard moet blijven en dat de Historische Vereniging daar een goede plaats voor is. Het boekje "Keileem en zwerfstenen op Wieringen" wordt nog steeds verkocht.Vooral na een goede recensie in het blad van het Noordhollands Landschap Nog steeds houdt de vereniging zich aanbevolen voor alles wat met Wieringen of Wieringers te maken heeft. U ziet het: het bestuur zit niet stil! xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx FTNANCIEFT. VERSLAG HISTORISCHE VERENIGING WIERIHGEN 1992 Ontvangsten bank 3.209,66 1.125, 750, 375, 5.125,11 855, 758, 711,88 400, 62,78 60, 8,50 Uitgaven bank Drukkosten fl. 2.009,50 240,43 173,80 161,84 157,80 146,05 123,50 69,— 60, 51,75 8 1023926 Saldo 31-12-1991 fl. Verkoop boek 1991 Subsidie boek 1991 Contributie 1991 Contributie 1992 Verkoop boek (35x) Kasstortingen Schenkingen Subsidie Gem.Wieringen Rente Jaargangen Begrafenisboekje Advertenties Kopieën Verzekering Porto Opbergmateriaal Contributie Bronnenboek Foto's rasteren Jaarvergadering Diversen Saldo 31-12-1992 f 13.440,93 f 13.440,93 Ontvangsten kas Uitgaven kas Saldo 31-12-1991 fl. 228,10 Verkoop boek (47x) 995, Contributie 1992 450, Giften Westerland 329, Kaarten Waddenzee 130, Advertentie 100, Jaargangen 89, Entree exc. W'waard 65, Verkoop boekjes Bremer 37,50 Entree lezing 21/1 33,50 Begrafenisboekjes 29,50 Rotgan z endag 27, Kasstorting fl. 758, Porto 424,10 Kopieën 207, Onk. lezing 21/1 170, Diversen 152,30 Afdracht Westerland 144,50 Kaarten Waddenzee 130, Onkosten Westerland 124,75 Kosten exc. W'waard 115, Dia's 102,75 Opbergmateriaal 100,20 Saldo 31-12-1992 85, f 2.513,60 f 2.513,60

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1993 | | pagina 8