355 De jaarlijkse excursie in mei ging ditmaal naar het oude Polderhuis van Wieringerwaard.Daar vond een rondleiding plaats. Jaap Lont hield daarvoor een inleiding over de "Kanen", die van Wieringen naar de Wieringerwaard "geemigreerd"waren.Dit vond plaats in het Wapen van Wieringerwaard onder het genot van een kopje koffie. Na het bezoek aan het Polderhuis volgde een kijkje bij de kunstenaar S.Wardenaar.Hij vertelde over zijn werk.De deelnemers keerden voldaan huiswaarts.Mevrouw Boersen schonk de vereniging enige foto's van het uitstapje. In oktober hield de vereniging traditiegetrouw twee weekenden in de kerk van Westerland.Naar aanleiding van de causerie over de "Kanen" hing daar een stamboom van deze familie, samengesteld door Lidy Kaan uit Wieringerwaard.Verder werden door de vereniging een groot aantal portretten van oud—Wieringers tentoongesteld.Het werd zowel voor de familie Kaan als voor de vereniging een groot succes.Ruim 400 bezoekers.Mevrouw Kaan kreeg veel nieuwe gegevens van alle Kanen die van heinde en verre kwamen.En de vereniging boekte een flink aantal nieuwe leden. Het krantje van de vereniging verscheen weer 5 keer, inclusief een themanummer óver "De Doopsgezinde gemeente op Wieringen" Voor dit themanummer is zeker een woord van dank aan de heer J.T.Bremer op zijn plaats.Hij zorgde voor bijna de gehele tekst.En aan Nel Fijnheer, die een aantal bijlagen verzorgde.Doorde Doopsgezinde gemeente werden een aantal foto's ter beschikking gesteld. Het bestuur prijst zich gelukkig zo'n actieve redactie te hebben.Het is veel werk om 5 nummers goed gevuld en netjes de deur uit te krijgen. Het bestuur vertegenwoordigde de vereniging bij de tot standkoming en presentatie van de zeekaart met oude namen van visgronden en stromingen bij Wieringen.Initiatiefnemers voor deze kaart waren Jan Rotgans,Tonnie de Groot,Arjaan Willeboordse en Jan Ger Oord. Het bestuur was aanwezig bij de opening van de tentoonstelling in de bibliotheek "Van landijs tot land", samengesteld door de heer B.de Vries. Tijdens de reünie van de Alvitloschool was de vereniging aanwezig met een stand met foto's en documenten de bouw van de school betreffende. Ook bij de opening van de tentoonstelling in Museum Jan Lont "Wieringen bloemrijk bekeken" was het bestuur aanwezig.Een aantal leden heeft daadwerkelijk meegeholpen aan de tentoonstelling.Prachtige foto's van planten met Wieringer namen waren er van ons lid D.Lont van de Hollebalgweg In Beverwijk waren we bij de opening van de tentoonstelling "Een veranderend dorpsgezicht in Noord-Holland".De tentoonstelling werd gehouden ter gelegenheid van het afscheid van de heer R.de Wit als Commissaris der Koningin in Noord-Holland. Op de door Nel en Jaap Fijnheer-Rotgans georganiseerde Rotgansmiddag in Den Oever was de vereniging vertegenwoordigd met een informatie-stand. Op verzoek van de Woningbouwvereniging Beter Wonen heeft de hist.ver. een naam bedacht voor het gebouw aan het Cinemaplein."De Batum" werd gekozen. Tijdens het 10-jarig bestaan van de Openbare bibliotheek op 18 december was de vereniging wederom present met een uitgebreide stand. Verder waren er een aantal contacten met de regionale geschiedenis consulente mevrouw Katja Bossaert in Haarlem. Dit jaar kregen we een tweede uitgebreide schenking voor ons archief.Mevrouw Bais-Kunst (Terschelling) schonk ons veel van het archiefwerk en schrijfwerk van haar man Jaap Bais.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1993 | | pagina 7