351 VAN DE BESTUURSTAFEL Zoals u ziet, is het krantje van een nieuw jasje voorzien en heeft het een naam gekregen.Voortaan heet het "Op de Hoogte".Deze naam is bedacht door Nettie Rienstra-Mulder.Bestuur en redaktie vonden het een leuke naam,vooral om de achterliggende gedachten.dat: a)Wieringen een hoogte is b)de lezers op de hoogte gebracht worden van allerlei wetenswaardigheden. De redaktie hoopt weer veel reacties te krijgen op inhoud en vorm van ons clubblad Heeft u iets te melden, waarvan u denkt dat het leuk is om in "Op de Hoogte" op te nemen, neem dan contact op met één van de redaktieleden Daarnaast hopen wij het verenigingsblad weer vijf maal te laten verschijnen.Om de hoge kosten te bestrijden zullen vanaf nu tot en met het decembernummer op de laatste bladzij advertenties staan.Uiteraard bevelen wij de adverteerders van harte bij u aan. Het jaar 1993 zal voor de Historische Vereniging Wieringen een jaar vol aktiviteiten zijn. Als één van de belangrijkste gebeurtenissen zal de uitgave van een aantal rijmen cqgedichten van J.P.Bakker, alias Jan de Rijmer plaats vinden. Een werkgroepje uit het bestuur hoopt op 13 maart a.s. het boekje te presenteren in de Boerderij te Den Oever.Daar heeft Jan de Rijmer gewoond.Tijdens de weekenden 13/14 en 20/21 maart wordt uitgebreid aandacht besteed aan Jan de Rijmer en Den Oever in het algemeen. In mei hoopt het bestuur weer een excursie te organiseren en in oktober zullen we weer proberen "iets" te doen in de Westerlander kerk. Maar allereerst vragen we u naar de jaarvergadering te komen op 3 maart a.s.in de Openbare Bibliotheek. Het bestuur. Oproep In het Wieringer Museum Jan Lont gaat de volgende tentoonstelling o.a.over de ruilverkaveling van 1945.In die tijd zijn de zo karakteristieke walletjes om de landerijen grotendeels verdwenen.Is er iemand onder de lezers van dit artikeltje die nog foto's heeft uit die tijd ?Vooral ook foto's waar die walletjes opstaan We vragen u niet de foto's af te staan, maar zouden ze graag kopieren om ze te gebruiken voor de Toer- in tentoonstelling zomer 1993. Mocht u iets hebbenrgraag contact opnemen met Jaap Fijnheer, Baljuwstraat 6,Den Helder.Tel. 02230-33888.Alvast onze dank.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1993 | | pagina 3