w (7 JZ" Oproep: Wie wil haar oude poezie-album (hoe stellen van de redactie We zouden de Hoogte" te plaatsen. ouder hoe liever)tijdelijk ter beschikking er graag uit kopieren om t.z.t.in "op Inhoud: blz. Van de bestuurstafel 351 Oproep:ruilverkaveling 351 oproep:ledenvergadering 352 Notulen jaarvergadering 1992 352 enz. Jaarverslag 1992 354 enz. Financieel verslag 1992 356 enz. Begroting 1993 358 Verslag redactie 358 Volksgeneeskunst 358 Wieringer dialect 359 enz. Hoe kwamen zij op Wieringen 360 Uit de raad van 28-4-1893 360 Ingezonden:Jan Aeriaensz 361 Nieuwe leden 361 Vervolgverhaal Joh.Takes 362 t/m374 Ingezonden:D.P.de Graaf 375 Oproeppoezie-albums 376 ff'

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1993 | | pagina 28