375 Ingezonden: Julianadorp 19-1-1993 Beste lezers en lezeressen, Als werkgroeplid van het geslacht Kaan/Caan zou ik u willen verzoeken of u gegevens die u toevallig tegenkomt bij uw familieonderzoek, over onze familie Kaan/Caan deze aan mij zou willen doorgeven. Het gaat speciaal om gegevens van vóór 1700,na 1700 zijn we in Noord—Holland al ver gevorderd.Notariële acten e.d.zijn vaak moeilijk te vinden, vooral als je niet weet waar je zoeken moet. Het ligt in de bedoeling in ongeveer 1995 een boek uit te geven van het geslacht Kaan in Nederland, c.q.Noord-Holland.Wij bezitten reeds veel materiaal De grootste tak in Nederland bestaat uit de nazaten van Jacob Reiersz.Kaan en Maritje Pieters (febr12-1673 te Wieringen).Deze tak hebben we aardig compleet.De verspreiding gaat via de Wieringerwaard polder. Verder is er een kleine tak van Adriaen Michielz.Kaan van Kolhorn-Barsingerhorn.En een eerdere Jan Pietersz.Kaan die voorkomt in een akte van notaris Jan Thomasz,2 september 1592 te Alkmaar.Deze Jan Pietersz. woonde bij Huisduinen, oud 57 jaar, en zou met een baljuw uit Zeeland meegekomen kunnen zijn.Die baljuw bedijkte in opdracht van Graaf Jan de Oude van Egmond het nieuwe land, waar later het buurtschap De Helder of de Helderbuert ontstond.Gaarne zouden wij deze drie personen willen verbinden of nadere gegevens over ze ontvangen. In Zeeland zijn ook van oorsprong een paar takken met de naam Kaan en Caan.Ook was er de vermogende regentenstam Caan uit Rotterdam,beginnende met Henderick Tielemans Caan, geboren Delfshaven ongeveer 1590.Deze tak is na 1900 uitgestorven door gebrek aan mannelijke nakomelingen.Deze familie is vermogend geworden in de handel(graan) en de bankierswereld en behoorde later als Caan van Neck en De la Basseqour Caan tot de hogere klasse van Nederland. Het heeft er alle schijn van dat al deze families eenzelfde oorsprong hebben en het zou interessant zijn om dat te vinden.Helaas laten de boeken ons voor 1650 in de steek.Zodoende deze oproep aan u om ons te helpen. Zeker is dat de oorspronkelijke familienaam Caan met een C is en overal komen dezelfde verschrijvingen voor. We zijn ook in Duitsland geweest, waar in het Westerwald een klein heel oud dorpje Caan ligt en waar voor 1400 de familie Von Caan woonde.Na 1400 verdwijnt die daar en komt niet meer voor.Het was daar toen zeer onrustig.Er was daar wel al handel in de Keulse potten,die werden vervaardigd uit klei uit die streken en naar de lage landen verhandeld. Gegevens gaarne naar D.P.de Graaf Rijksweg 78 1786 PX Den Helder tel.02230-41748 Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1993 | | pagina 27