373 Garen spinnen van wol van de schapen deden ook mijn moeder en zusters.Ik heb ze vaak zien zitten voor het spinnewiel.Er staat nog een spinnewiel bij mijn dochter Cornelia, die kon ook spinnen. Er is en tijd geweest dat het land haast geen waarde had.Ik ken een stuk land, wel 1 ha. groot, dat is verkocht voor een paar muilen. Dat land draagt de naam van Toffelkes. Ook wier er weinig van het land gehaald, daar er niet voldoende mest opkwam.Er was toen geen kunstmest. Wel werden er mosselen gevischt voor mest op het land. Dat was wel goede mest. Er was toen wel de helft minder vee op Wieringen.Het was ook lang niet zoo goed als nu.Er wier ook weinig gevoerd.Het bracht te weinig op. De boerinnen moesten van de melk zelf boter en kaas maken en konden daar haast niet afkomen De boter wier verkocht voor 45 a 50 cent, ook een kaas van 4pond bracht niet 2e van links Antje Takes-Duinker, Cornelia Takes, Joh. Takes, met fiets Teunis Takes Wie zijn de anderen meer op als 50 cent. Er kon ook haast geen belasting worden betaald. Die was ook heel laag.Iemand die 25 gulden belasting moest betalen, was een hele Piet. De burgemeester die we toen op Wieringen hadden, was tevens ook dokter. Zijn naam was Pieter Maats. Ook hadden we op heel Wieringen maar één politie en die was erg gemakkelijk. Als de jongens wat lastig geweest waren, kwam de politie de andere dag bij moeder te klagen. Dan moest moeder ze bestraffen. De politie kreeg een stukje spek en dan was het al weer goed.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1993 | | pagina 25