371 Johannes Takes Antje Duijnker Cornelia Takes Teunis Takes De wegen waren voorheen ook slecht.Om aan Hippo te koemen moest men wel laarzen of klompen aan hebben. Het gebeurde vaak dat als er iets was te doen aan Hippo, dat de schoenen in de zak moesten en bij Hippo aantrekken. Nu zijn alle wegen heel mooi. Ook zijn er veel huizen bijgebouwd. Vanaf de Poelweg tot de molen in de Belt stonden niet meer dan 3 huizen en nu staan er veel meer. Ook vanaf de molen tot het hoekje stonden voorheen 12 huizen en nu is het haast aan weerskanten bebouwd. Vooral in de Beltstraat.In het Mekkestuinwegje stond niet één huis.Nu is haast alles bebouwd.Zoo ook de Elft. Voorheen stonden daar 4 huizen, nu is de Elft op de meeste plaatsen bebouwd tot aan de Slingerweg.Dan de Slingerweg: daar stonden voorheen 3 huizen.En nu op een paar stukken land helemaal vol gebouwd.Zoo ook Zandburen: voorheen stond er aan de zuidkant slechts één huis.Nu is de geheele zuidzijde bebouwd en zoo gaat het haast langs geheel Wieringen.Alleen de Noorderbuurt of eigenlijke naam Noordgeest, waar wij voorheen 33 jaar hebben gewoond, daar wordt niets bijgebouwd. Het postkantoor voorheen op Westerland, bestond uit een klein kamertje in de koestal van mijn oom, die ook de postschipper was. Er zijn veel nieuwe wegen aangebracht en wel langs geheel Wieringen.Waar voorheen haast geen menschen kwamen als de boeren bij hun vee. Dan de Quarantaine, dat was vroeger de plaats, daar menschen wieren ondergebracht uit grote schepen daar besmettelijke ziekte aan boord was. Er stonden toen grote barakken en loodsen voor de lading van die schepen. Het waren de vrachtschepen daar ik van weet.Mijn vader en mijn broer hebben wel geholpen die schepen te lossen. Vader en de andere helpers mochten dan niet naar huis. De zeekant wier bewaakt door soldaten en rondom de Quarantaine stond een hoog rasterhek.Later is dat alles vervallenen er is een kruitmagazijn voor in de plaats gekomen.Dat is nu ook weer vervallen.De Quarantaine is nu een gewoon stuk land.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1993 | | pagina 23