360 Dus je heawwe bij Nan van Sijt weer wat op de kop tikt. Dat wfnkelke is net wat voer ongs. Efkes strüne.loaben en een bakkie.Wist jij dat Nan in de veerte nag femielje is? Ik leg dat nag welderes uut. Soms wil je brieskend grèèg wat heawwe of je 't nou gebruuke ken of niet. Lesten noemde hij me nag een kroai mit witte fere. Grommoeder ging mèèstentijd naar Anne van Kuiper.Die had ok zo'n win kel. Ze woende tuske 't postkantoor en bakkerij de Korenskoofweer ze van die lekkere frangzjes bakte.Skiet me nou te binne.dat fotograaf Boersen deer zit. Ik kom gauw deres an om bij Grovvader te kieke.Dut weer is 6k niks maar gien weer is ok weer. Nou Ma ik moet avvezere, dat ik stop ermee aars krieg ik van vader een aprement, die wil z'n stikke en kovje op tafel. Beste den maar van Peet Jannetje. HOE KWAMEN ZIJ OP WIERINGEN Jelle, eigenlijk Gjalt vdZwaagkwam als klein jongetje na veel omzwervingen op Wieringen. Hij is de zoon van Dirk v.d.Zwaag, die 5 februari 1894 te WouterswoudeFrieslandwerd geboren en op 19 oktober 1918 trouwde met Hendrikje v.d.Meulen, die 28 juli 1895 in Broek onder Akkerwoude was geboren. De vader van deze Dirk was boer en veehandelaar.Dirk pachtte eerst een boerderij in Ommeschans.Hij ging ca.1922 naar de familie-boerderij in Wouterswoude In 1926 ging hij als boerenwerkman naar Schettens.Dirk had veel last van zijn rug en ging daarom naar de dokter.Die raadde hem aan zijn heil op de zandgrond te zoeken en dus verhuisde in 1929 het hele gezin naar Krabbendamgemeente Warmenhuizen Dirk ging daar bij een boer werken en kreeg geen last van zijn rug.Maar de boer uit Krabbendam ging emigreren naar Amerika en Dirk moest weer werk zoeken Inmiddels waren zijn schoonzuster en zwager, Djimme de Jong en Griet v.d.Meulen naar Wieringen gegaan om daar te werken.Dirk v.d.Zwaag ging toen alleen naar Wieringen, hij woonde bij zijn schoonzuster en zwager.Hij werkte bij de Grontmijvoorlopig om te zien of hij geen klachten over zijn rug kreeg. Toen hij na een half jaar geen last van zijn rug had,kwam zijn vrouw met 4 kinderen, waaronder Gjalt naar Wieringen. Dirk had inmiddels een noodwoning gekocht onder de Molgerdijk.Ze trokken daar 29 oktober 1931 in.In 1932 werd hun jongste zoon geboren. De familie De Jong en de kinderen V.d.Zwaag vertrokken allen van Wieringen, behalve Gjalt, die 27 december 1922 te Wouterswoude geboren was. Hij trouwde met Geertje Neeltje Tij sen, dochter van Jacob Tij sen en Trijntje Maria v.d.Veer. De familie was en is gereformeerd. r Er wordt o.a. besloten de veemarkt volgens het genomen raadsbesluit van 6 September 1888 te doen bestendigen; doch het vee dat van elders ter markt wordt aangevoerd zal moeten zijn voorzien van een certificaat van gezondheid. Uit de Raad van Vrijdag 28 April 1893: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1993 | | pagina 12