358 Tot slot de begroting voor 1993 Ontvangsten Contributie Verkoop boek Rijmer Verkoop boek Keileem Verkoop div. boekjes Advertenties Subsidie Lezing, Rente exc.W'land 6.000, 2.500, 2.000, 100, 700, 400, 200, 100,- Uitgaven Boek J. de Rijmer 3.600,- Drukkosten krantje 2.500,- Archiefkast 1.500,- Presentatie boek 750,- Advertenties 500,- Portokosten 600 Lezing,exc.W'land 500,- Kopiëren 500,- Verzekering, contr. 400,- Diversen 650,- Saldo/overschot 500 f 12.000, f 12.000, Verslag van de redactie-commissie. De dames J.K.Rienstra-MulderN.Fijnheer-Rotgans,W.E.A.van Tol, B.Modder-den Drijver en M.L.Boersen-Bron hebben ook het afgelopen jaar met veel plezier de nummers voor u samengesteld. Bij deze dankt de redactie met name de heer Nan Mulder uit Canada voor zijn gift van f 650,-. Tevens gaat onze dank uit naar diegenen, die reageerden op het krantje en ook een bijdrage leverden,hetzij met een verhaal, hetzij met een vraag of oproep. De redactie-vergaderingen vinden plaats ten huize van M.L.Boersen-Bron en dat verloopt naar ieders genoegen. Ook voor 1993 hoopt de redactie weer 4 nummers en een themanummer uit te geven. Namens de redactie:M.L.Boersen-Bron VOLKSGENEESKUNST Grie van Nan Rotgans van de Gest vertelde mij het volgende: als je als kind vroeger keelpijn had, kreeg je van je moeder een natte katoenen doek om je hals en daar overheen een wollen doek.Je kreeg dat niet overdag, maar alleen 's nachts. f Nu was dat niet iets specifieks Wierings, want ook ik kreeg zo n natte doek om mijn nek vroeger als ik keelpijn had. Dit was dus ook het gebruik in Zuid-Holland. W.E.A.van Tol xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1993 | | pagina 10