304 Inhoud biz De Doopsgezinde Gemeente op Wieringen 273 Verschillende richtingen 274 Liefdediensten op Wieringen 275 Kerkelijke inkomsten 275 Winterbeurten 277 Geen overheidsambt 277 Voorgangers 278 Theologische boeken 278 Theologische scholing 279 Kweekschool te Amsterdam 280 Kerkgebouwen 281 Vergaderplaats te Hippolytushoef 282 Diakenen 288 Levenslang 288 Cornells Wagenmaker 284 Wisselend diakenschap 284 De dood van Wognum z°4 Collecte aan het Avondmaal 285 Predikanten 287 Doop 287 Woorddienst Liederen 291 Bijbels 291 Herstel en bouw pastorie 291 Stoelen 2^2 Nieuw kerkgebouw te Hippolytushoef 292 Verdraagzaamheid 292 Gemengd huwelijk 293 Wetenswaardigheden 293 Bijlage 1: dooplijst Leenaert Bouwens 294 Bijlage 2: Leeraren op Wieringen 295 Bijlage 3: Diakenen op Wieringen 296 Bijlage 4: Pastorie Doopsgezinde Kerk Hippolytushoef 297 Foto's: Vermaning Stroe 274 Ds.Nicolaas Pott 276 Vermaning Hippolytushoef 279 Ds. J .N .Wiersma 280 Eerste steen 1861 282 Ds.O.L.van der Veen 286 Dopelingen 9 april 1911 288 Dopelingen 1 april 1928 290 Doopsgezinde pastorie 293 Met dank aan de Doopsgezinde Gemeente van Wieringen voor het beschikbaar stellen van het fotomateriaal. 9ftA OOQ

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1992 | | pagina 34