Samenstelling bestuur Historische Redactiecommissie: Vereniging Wieringen: voorzi tter Voorzitter: J.K.Rienstra-Mulder J.1.Lont Molenstraat 36 Kerkweg 11 1779 XH Den Oever 1779 GG Den Oever 02271 - 1343 Secretaris: secretaris: J.Fijnheer M.L.Boersen-Bron Baljuw-straat. 6 Kerkplein 26 1785 SJ Den Helder 1777 CD Hippolytushoef 02230 - 33888 02279 - 1970 Penningmeester: leden M.H.Smil B.Modder-den Drijver Klief 1st.raat 83 Koningstraat 41 1777 GB Hippolvtushoéf 1777 AA Hippolytushoef 02279 - 3237 W.E.A.van Tol Leden Zuiderzeestraat 1 T.Lont-Lont •1779 BN Den Oever Kon.Wilhelminalaan 39 1777 CR Hippolytushoef N. Fijnheer-Rotgans Baljuwstraat 6 G.Hille 1785 SJ Den Helder Damsterpad 1 1778 KJ Westerland 02279 - 2296 Tekening omslag Vermaning SIingerweg Lidmaatschap Historische Vereniging Wieringen f 25,- per jaar Huisgenoot-/ jeugdleden f 12,50 per jaar. Bankrekening: Rabo Wieringen rek.nr. 37.03.31974 Bankgiro nr. 295861 Voor copy en/of uidere mededelingen s.v.p. contaci opnemen met de voorziLter of sec relaris van de redactie.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1992 | | pagina 2