9 april 1911 Jan Lont J.Gz., Simon Wagemaker SzDirk Doves Jz., Willem Mul, Trijntje Lont Pd., Trijntje Gieling-LontAriaantje Wagemaker Nd., Elizabeth Hegeman Koorn, Geertje Tijsen-WagemakerHilgonda Lont-Wigbout, Neeltje Lont Pd., Maartje de Ruyter-de Vries. In de loop der tijden - en onder de verschillende groepen doopsgezinden - ontstond een eigen dooppraktijk met verschillende vormen van bediening: begieting, besprenkeling en overstortingEr is een degelijke catechetische voorbereiding, vele leerreden over de doop zijn bekend en er zijn ook di verse formulieren voor de bediening in de loop der tijden ontstaan. In de reeds eerder genoemde bundel Drie Evangelische Predikatiën 1650) geeft als gang van zaken een, aan de doop voorafgaande driedelige preek over

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1992 | | pagina 18