286 t En is niet allemans einde, Gods woort te leeren (d.i. te onderwijzen) ende de Sacramenten Christi uit te deelen"schrijft de 16e eeuwse Dirk Phi lips in zijn Enchiridion, wanneer hij het heeft over de "Sendinge der Pre- dicanten oft Leeraers." We zagen dan ook al dat de oudsten op Wieringen vóór 1742 geen leraren in volle dienst waren, met andere woorden het Sacrament van het avondmaal werd door volle leraren van elders bediend. Hoewel men wars is van de (Rooms- Katholieke) kerkelijke vieringen met monstrans, hostie en ouwels en zeker niet gelooft in transsubstantiatie brood en wijn zijn vlees en bloed van Christus worden dus toch wel degelijk regels in acht genomen bij het uit reiken van brood en wijn. Evenals de gewone dienst is ook de avondmaalsdienst een woorddienst, zoals blijkt uit de liturgische formulieren uit die jaren. De onbekende schrijver van Drie Evangelische Predicatien te vinden achterin het boekje van Jan Gerritsz Vijf Stichtelijke Predicatien (Amsterdam 1650 spreekt van de eenheid van de vele grote en kleine graankorrels als teken van de eenheid in Christus. Graankorrels die vermalen worden als blijk van afsterving en die in het vuur gebracht worden ten voorbeeld van brandende liefde en milddadigheid tegenover anderen waarin men met elkander deelt. Ds. O.L.van der Veen 1923 - 1929

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1992 | | pagina 16