255. Bestrating voor 636 Str.el straat breed 3 el is 1908 Vt.el zijn noodig 171720 stuks klinkerts ad f 15.50 de 1000 stuks met transport f 2661.66 Arbeidsloon voor bestrating f 0.05 per Vt.el is voor 1908 Vt.el f 95.40 Inwasschen en dekken met zand 57.24 Kub.el ad f 1.- met verwerken Egaliseren der aarden baan ad f 0.20 de strekk.el is voor 636 el f 127.20 f 57.24 zamen f 2941.50 Kleibestrating 10 duim dikte zand is voor 1518 Vt.el- 1518 Kub.el ad f 1.- f 151-80 1518 Vt.el bestrating met transportegaliseren enz. ad f 0.20 de Vt.el f 305.60 Inwasschen en dekken met zand 45.54 Kub.el ad f 1.- de Kub.el 1 45.54 zamen f 500.94 Voor onderhoud tijdens en 6 maanden na de voltooijng 3 kantonniers gedurende 52 weken ad f 6.- per week f 936.- alles te zamen f 23086.74 Onvoorzien uitgavenwinstonkosten enz. f 3413.26 Komt voor de begrooting van dit werk f 26500.- Uit het weekrapport van Oldenburg blijkt dat tussen 19 december 1864 en 21 januari 1865 niet gewerkt wordt door de vorst.En van 5 tot 27 februari is Koning Winter weer spelbreker. In de week van 16 tot 21 januari werken 18 arbeiders aan de aarden baan, in maart zijn dat er wel 30. In november 1865 wordt er voor het eerst oude puin, afkomstig van 't Dok te Nieuwediep aangevoerd. Daarmee gaan enige jongens aan het puin kloppen en de arbeiders gaan er sporen mee dichten. Ondertussen worden ook gaten en knippen in de weg geslecht en "gruppels en slootjes gemaakt."Hl In februari 1866 meldt Oldenburg aan de Ingenieur dat de waterleiding neven de Poelweg, beoosten de Rijkskeet en voor den Oever is opgemaakt Ook in februari 1866 kon door het regenachtige weer niet veel uitgevoerd worden. Op 5 maart 1866 vermeldt Jac.Oldenburg in zijn rapport:

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1992 | | pagina 9