254. velen. Overigens is het noodig, de weg op eene behoorlijke zwaarte aan te leggen: le. omdat in het algemeen de onderhoudskosten daardoor zeer worden ver minderd 2e. omdat te verwachten is dat over dezen weg zeer vele en zware vrachten zullen worden vervoerd, vooral over het eerste gedeelte. De zamenstelling als volgt is dus noodig: 10 duim geklopte puin 2 duim kalkbries 10 duim dikte grind Daarbij is het wenschelijk eene kas te graven ter breedte van 2.50 el en diep 10 duim: de onderste lagen zijn dan voor uitspatting beveiligd. De grind der bovenlagen zal zich langzamerhand eenigzints verspreiden en de breedte des wegs wordt dus tenslotte nagenoeg 3 el De kosten zijn de navolgende: Grindweg Voor egaliseren en het graven der kas f 0,05 per str. el is voor 8856 el 10 dm.dikte geklopte puin is per str. el 0.250 Kub.el dus voor 8856 el 2214 Kub.el ad f 3,25 2 duim kalkbries is 0.050 Kub.el per el dus voor 8856 str.el 442.80 Kub.el ad f 2.50 de Kub.el 10 duim dikte grind is per strekk.el 0.250 Kub.el dus voor 8856 strekk.el 2214 Kub.el ad f 4.50 zamen f 442.80 f 7195.50 f 1107.- f 9963.- f 18708.30 HOOFDSTRAAT. KYPPOLYTHUSHOEF

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1992 | | pagina 8