Samenstelling bestuur Historische Redactiecommissie Vereniging Wieringen: voorzitter Voorzitter JKRienstra-Mulder JJ.Lont Molenstraat 36 Kerkweg 11 1779 XH Den Oever 1779 GG Den Oever 02271 - 1343 Secretaris secre taris J.Fijnheer M.LBoersen-Bron Baljuwstraat 6 Kerkplein 26 1785 SJ Den Helder 1777 CD Hippolytushoef 02230 - 33888 02279 - 1970 Penningmeester leden M.H.Smit B.Modder-den Drijver Klieftstraat 83 Koningstraat 41 1777 GB Hippolytushoef 1777 AA Hippolytushoef 02279 - 3237 WEAvan Tol Leden Zuiderzeestraat 1 TLont-Lont 1779 BN Den Oever KonWilhelminalaan 39 1777 CR Hippolytushoef NFijnheer-Rotgans Bal "juwstraat 6 G.Hille 1785 SJ Den Helder Damsterpad 1 1778 KJ Westerland 02279 - 2296 Tekening omslag dhr. M.S.Modder. Lidmaatschap Historische Vereniging Wieringen f 25,- per jaar Huisgenoot-/ jeugdleden f 12,50 per jaar. Bankrekening: Rabo Wieringen rek.nr. 37.03.31974 Bankgiro nr. 29586! Voor copy en/of andere mededelingen s.v.p. contact opnemen met de voorzitter of secretaris van de redactie.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1992 | | pagina 2