Noefer maart 1992 Waarde Ma, Matje, ik waar zo gróósk as 'n ouwe aap, dat geliek weerom skreven is. En lesen dat an dorp ok 't ien en aar an 't veranderen is. Die Jan van Betje is ok een rare hapskeer! Guster hew ik koud fat en waar dèèr bedorven van. Eten hew ik niet, kookte deervan. Deerom fróóg in de kooi gaan. Ik had 't engd in de bek sweteKlisdeurnat. Snüve en snottere vanzellef. Rooie neus en een on gekookt gat. Buur zeid: Je wor ok al een ouwe stokroos. Nou,die druul ken me wat Opie fietst helegaar niet meer, ik verskoot ervan ze is somaar puur brakkig. Foerjaar is skóónmakerstijd alles moet skoónmaakt worren. As je de kasse ope doen, leage deer 'n neste, alles moet uutmist worren. Fan mien moeder, ouwerwes as ze waar, most alles buten. Wij as kiendere vonge dat skitterend. Geertje4 mien zus, is ouwer as ik. Uterluk, lieke we niks op mekaar. Treitere dat ze kon! Skeurde d'r deur, oaltemet, deèr kon een turf as ik niet teugenop De groote opzette katuul Bais, de veugelkesman had dat dèèn) waar ok buten. En ja, 't ging weer an. Ik wier zo spükelig, griep die katuul, Geer skreeuwde moord en brangd en lópe, ang as ze waar foer fere, die skijter, d'r achteran vanzellef, de hele Butterhoek deur. Moeder, ok lillek worren deer weer achteran en skeldeZe had de boel beter blauw - blauw litten kenne. Geer en ik waren bar kienderachtig en ondogendig. Vader zeid later: dat lag op gien goeie moed met jullie. Ma, je skreefniks blieft et zellefde, ik zal je seage: Al wat weest is komt weerom. Sjoer, peet Jannetje. Dorp maart 1992 Waarde Peet Jannetje Je brief in goeie gezondheid ontvangen. Op mien manier heaw 'k et bar drok had.De sköonmaak is nou temet an kangd, alle neste binne weer uutmist. We heawe voerige week oaldeur menske tuske de deur had, doe heaw ik niks doen kennen. Guster had grovader weer lópe te knederen, hij is oaldeur in de tuun be zig en den het ie van die dikke klosters onger z'n hölleste. Maar ik heaw de prut dróge litten en doe heaw ik et wegfeegd mit et bezemke. Nou skrief jij over die katuul van jullie, deer hadde ze bij Meijert Bak ker van Oosterlangd ok nag horemus mee.Die hadde deer ok een opzette veugel en doe nachts had de hongd die veugel toch helegaar opvreten.De kop en oalle fere en ok de spiekers die der inzate, et is vast een ster- reke hongd, want hij het nürreges last van had. M'n clivia het merakels blomt, voerig jaar beurde dat twie keer,deerom lit ik em nag een póóske staan.Fandaag ete we pangkoek en foer mürregen staan de peerkes al op 't péteroelistel Heaw je et ferhaal van Kees van Maartje al hoort? Ze ginge deer oaltijd mit de moallejan te werk maar as je oalles lópe moet,bin je ure onger- weegs,deerom is deer een oto anskaft.Nou had Kees er niet om docht, om em op de rem te zetten en doe sting de oto half in de sjaan.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1992 | | pagina 23