260. Aanduiding van de weg (naam, rigtingaanslui ting) Soort van weg (kleiklinkert grindpuin zand) de Laan in de Noormer de weg van H'hoef naar Oosterklief de weg door Westerklief de Buurt/enNoordgesterweg de Westerland en damsterweg de weg door Polder Nieuwland grindweg id grindweg grind/zandweg idid zandweg Lengte in Km. Aanmerki ngen 0.490 1.780 3.165 1.555 1.870 4.945 In juli 1916 vindt de gemeente Wieringen het tijd worden voor beharding op de hoofdwegen.Hieronder volgt een brief, die B.en W.op 28 juli 1916 sturen aan de Minister van Waterstaat: In tegenstelling met vele andere gemeenten welke bijna geen wegen in onderhoud hebben, zijn de hoofdwegen over het geheele eiland eigendom van en in onderhoud bij de gemeente. De hoofdwegen hebben een gezamenlijke leng te van ongeveer 10 K.M. Daar de gemeente niet doorsneden wordt door water wegen moet alles wat op het eiland verbruikt wordt en wat daar wordt gepro- du ceerd per as vervoerd, waardoor het vervoer in het bijzonder van zware vrachten over de hoofdwegen heel druk is; alleen het artikel zeegras in enorme kwantums in deze gemeente bereid veroorzaakt een verbazend druk vracht vervoer. Aanvoer van alle brandstoffen, veevoer, hulpmeststoffen enz. draagt ook tot een druk vrachtvervoer bij.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1992 | | pagina 14