259. Hierin zal hij zich naar de orders der Directie hebben te gedragen, telkens op korting van f 10.- op zijne aannemingssom voor ieder verzuim in deze. Zoodra echter de werken der bestrating zelve aanvangen en gelijktijdig het opmaken der bermen, enz. zal de weg achtereenvolgens zooveel mogelijk geheel worden gesloten en zullen in overleg met de Directie de noodige waarschu wing borden en kennisgevingen ten koste van den aannemer door hem gesteld worden Toch blijft de aannemer verantwoordelijk voor de finale goede oplevering van al de werken, al mogt ook genoemde maatregel niet geheel of gedeelte lijk kunnen worden toegepast. Aan de langs de weg wonende bewoners van huizen landeigenaars van de bij den weg gelegen eigendommen, zal steeds de gelegenheid tot toegang naar een en ander zoo met vee als andere directe benoodigdheden moeten worden verschaft De afgesproken uurlonen voor een bekwaam ambachtsman of straatmaker is f 0.15, voor een gewoon arbeider f 0.12 en voor een jongen f 0.04. Hoe de toestand van de wegen in 1874 was, vonden we in een overzicht van de gemeente.De rijks- en provinciale wegen ontbreken Aanduiding van de weg Soort van weg Lengte Aanmerkingen (naamrigtingaanslui (keiklinkert in Km. ting) grindpuin zand) De hoofdweg van De Haukes grindweg 8.516 De vier eerste tot den Oever wegen behooren Vanaf de Poelweg tot de idem 1.200 aan de Gemeente Zandkuil Wieringen, de De weg om en door H.'hoef klinkert 1.012 daarop volgende De weg door Den Oever idem 0.410 aan het polder de Gasthuisweg zandweg 0.260 bestuur,met uit de Gesterweg id 1.220 sluiting van de de Molgerweg id 0.850 laatste welke be de Oosterlanderweg grindweg 1.300 hoort aan het de OosterlanderKerkweg zandweg 0.300 polderbestuur de weg door Vartrop id 0.530 van Waard Nieuw- de weg door Smerp id 0.560 land.Alle deze de Kleitelweg id 0.775 wegen die on de Stroeerkerkweg id o .850 derling verbon de Stroeervenneweg id 1.720 den zijn vormen de weg door de lage Krochten grindweg 0.530 het wegennet,het de weg door Stroe id 1.975 welk in verschil Brookweg zandweg 0.750 lende rigtingen Noordburemmerweg id 0.855 de gemeente Wie- Zandburemmerweg zandweg 1.010 ringen door de Kremersweg id 1.250 kruist de weg naar de gracht id 0.540 de Zandweg id 0.670 de Stroeerkoogerweg id 1.920 de laan in de Elft id 0.640 de Elfterweg grindweg 1.730 de Nesserweg zandweg 0.810 de Laan bij de Lonjes id 0.275 de Koogerweg id 0.365 de Noorderweg id 1.590 de Laan in de belt id 0.500

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1992 | | pagina 13