258. In de bovenkant van het gewelf op eene steens mond te stellen een ijze ren raam met beweegbaar luikje, wijd 50 dm. in 't vierkant van 10 streeps geslagen ijzer, van draai en sluitwerk voorzien volgens opgave. Voorts te leveren en te stellen een ijzeren Brittania pomp, van inkoop met zuigbuis kostende f 100,—, verkrijgbaar bij Peck en Comp. te Amster dam, welke tegen die waarde voor rekening des aannemers wordt gekocht, blijvende transport, stellen en zoo noodig van ijzeren steunders te voor zien voor zijne rekening bovendien. Rondom genoemde pomp, geheel volgens opgave te maken een hek waartoe ongeveer benoodigd 23 el greenen 10 bij 12 duim en 50 el greenen 0.023 bij 0.12 el. De formeelen mogen niet eerder weggenomen worden voor en aleer het metsel werk goed is verhard, het gewelf zoowel van binnen als van buiten met sterke specie te bepleisteren." Dat toen ook al rekening gehouden moest worden met stremming e.d. leest u uit artikel 6 van het bestek. Stremming en Passage. De aannemer is verpligt den aarde baan af te werken, zonder de openbare passage of die naar afwegen of toereden, hoe ook genaamd te sluiten en zorg te dragen, dat de publieke veiligheid geen gevaar loopezoo door on regelmatig verwerken van grondreparatie aan de putplaatsing van mate rialen, als andersints. Tijdens de werkzaamheden aan de put, dezelve met een goede schutting min stens hoog 1.60 el en voorzien van hindernissen daarop, te omzetten; en deze zoo interigten dat de zelve gedurende de schoftijden en den nacht ge sloten kan worden. Het Stroeërpad (viervoetspad)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1992 | | pagina 12