Samenstelling Bestuur Historische Vereniging Vieringeni Voorzitter: T.Lont-Tont Tori. V'ilhelminalaan 39 1777 CR Hippolytushoef tel02279-2244 Secretaris: J.Fijnheer Baljuwstraat 6 1785 S.ï Den Helder tel.022 50-55888 Pe rin i n grn e e st er M. Kooij-Modder Gerneenelandsweg 26 1777 W Hippol.y tushoef te1.02279-2170 T edenMBoersen-Bron Kerkplein 26 177VCD Hippol.ytushoef i 31.021' ,9- i ■70 :irRienstra -Huider Molenstraat 56 1779 ill Den Oever 02271-1545 lidmaatschep: ƒ25,- per jaar Huisgenoot-/jeugdleden: 12,50 per jaar Bankrekening: Rabobank '.Vieringen rek.nr. 57-05.31.974 t.n.v. Historische Vereniging 'Vieringen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1990 | | pagina 2