70. Tot executeurs stelt zij dezelfde personen als haar man aan, tegen een zelfde beloning. c_ Antje Simons Kuut overleed 31 december 1771, zij was toen 57 jaar en 3 maan den oud. Op 3 september 1781 verschijnen Adriaan Houttuyn, Albert Cinne en Jan Sijmonsz. Kuut voor schepenen van Hippolytushoefzijnde executeurs van Elbert Wognum en Antje Kuut. Zij verzoeken opening van de verzegelde boedel, hetgeen door de secretaris wordt gedaan, om een staat en inventaris op te maken van al hetgeen is na gelaten door het echtpaar Wognum. Naast onroerend goed is er voor een groot bedrag aan obligaties, en onder handse obligaties aan particulieren dit betreft vooral leningen aan Wieringers). Het zou teveel worden om hier de gehele inventaris op te noemen. Om toch een indruk te krijgen, volgt hier een klein gedeelte, en wel datgene wat onder linnen, en goud en zilver vermeld staat. Linnen. 63 lakens 98 witte kussen sloope 2 Extra in groote 4 dito kleijne en 2 bonte Peulsloope 32 witte servette 13 dito Tavellakens 15 witte en een Roospiegel neusdoek 40 Mans hembden 20 witte Dasse ses streepte Raam of Glasgordijntjes twee catoene broekbantjes 41 kleijne sakdoekjes, hantdoeke of andere kleetjes een stuk nieuw linnen lang ruijm 37 El een dito stuk cirka lang 18 Ellen een stuk smaldoek, lang ruijm vijf El Negen lapjes nieu linnen, na gedagten afgeknipt tot hembden 7 El Vlaams linnen Een lapje Bont linnen, cirka lang 7 El Een stukje dito, lang ruijm 3 i El 14^ El bomraezij en eenig kleijnder lapjes soo linnen als wollen goet eenige schoorsteen en andere kleetjes Goud en Silver Een Drie strengde Bloetcoraale cetting met goude haak op slot Een dito 2 strengde ketting sonder slot twintig silvere leepels agt kleijne dito

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1990 | | pagina 8