65. STAMBOOM W1ERISCER FAMILIE MVLDER Ook deze keer, traditiegetrouw mag ik haast wel zeggen, is er weer een stamboom te bezichtigen op de tentoonstelling Vieringen,v3ter en vind". Ml'LDER - De Molen. Van oudsher heeft het bedrijf van de molenaar in aanzien gestaan en heeft men zich tot hem gevend. Onze nomendatuur is daardoor met talrijke geslachtsnamen verrijkt. l'ii Encyclopedie van de namen, door A.Huizinga) Mulder is dus een beroepsnaam. Immers het oude woord voor molenaar is mulder De stamboom begint ca. 1600 met Pieter Mulder en eindigt met de jongste telg Pamela Elsie Mulder.geboren 04-02-1989) De meeste Mulders oefenden het beroep uit van boer en ontplooiden neven activiteiten in de vorm van Burgemeester - Heemraad - Schepenen. Ook in de kerk als Ouderling - Diaken. U kunt inzage krijgen van de gegevens rond de familie Mulder, zoals b.v. fotokopieën van oude aktes, foto's etc. Zolang de tentoonstelling duurt, hoop ik elke zondagmiddag aanwezig te zijn. Misschien heeft u nog foto's ter completering van uw tak Of andere gegevens, die voor aanvulling waardevol zijn. Mijn dank gaat uit naar mevrouw M.Kooij-Modderdie weer een voortreffelijk overzicht heeft gemaakt met het uittekenen van de stamboom. Mijn grote wens is dan ook dat vele familieleden-aanverwanten en geïnteres seerden de tentoonstelling een bezoek waard achten. De tentoonstellingscommissie van de Historische Vereniging Wieringen zoekt een afbeelding foto, tekening, ansichtkaart waar de vroegere Beurs in Den Oever op afgebeeld staat. Dit ten behoeve van de tentoonstelling Wieringen,water en wind". Als u ons kunt helpen, graag een telefoontje naar N.Rienstra-Mulder tel. 02271-1343 of M.Boersen-Bron, tel.02279- 1970 Nettie Rienstra-Mulder Molenstraat 36 1779 XH Den Oever tel.: 02271 - 1343 OPROEP Wie kan ons helpen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1990 | | pagina 3