toer-in noord-holland Tweede jaargang nr.3 63. HISTORISCHE VERENIGING VIERINGEN VIERINGEN, VATER EN VIND Onder deze titel wordt er door de Historische Vereniging Vieringen, samen met de Museumwerkgroep van de Stichting Oud Vieringen, een tentoonstelling georganiseerd in het Museum Jan Lont op Stroe. De opening vindt plaats op zaterdag 23 juni a.s. om 15.00 uur en wordt verricht door de heer V.Nobel, voorzitter van het Historisch Genootschap Oud Vest«Friesland". Om het geheel een feestelijk tintje te geven, treedt bij mooi weer de Vieringer Dansgroep op. En mevrouw T.Rotgans-Kooij vertelt een toepasselijk verhaal op haar eigen Vieringse wijze. De tentoonstelling omvat dit jaar 3 onderwerpen: a. de aanleg van de waterleiding op Vieringen rond 1926. Dat ging nogal met problemen gepaard. b. met medewerking van de Vereniging De Hollandse Molen zijn er instructieve molenpanelen geplaatst. De heer J.Gorter uit Oosterland heeft de Vitte Molen van Den Oever op schaal nagebouwd, die is te bezich tigen. En natuurlijk ontbreekt de stamboom niet. Dit jaar is de naam Mulder gekozen, toepasselijk bij de molens. c. stormen, reddingen e.d. rond Vieringen uit oude tijden worden getoond aan de hand van een kaart: waar was de ramp, met welk schip en wanneer? De openingstijden van het Museum zijn: woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 14.00 tot 17,00 uur. Altijd zijn er mensen van de Historische Vereniging of van de Museumwerk groep aanwezig om extra informatie te geven als dat nodig is. Op zondagmiddag is mevrouw N.Rienstra-Mulder ter plekke om uitleg te geven over de stamboom. En op woensdagmiddag wordt er in een vertelhoek door mevrouw N.Fijnheer- Rotgans verhaald over spectaculaire gebeurtenissen op zee en aan de wal rond de Vieringer lichterschipperij. De tentoonstelling duurt tot 2 september a.s, en is opgenomen in de Toer—in krant. Voor groepen kunnen afspraken gemaakt worden via telefoonnummer 02271 - 1353. Entree f 2,50. Leden van de Historische Vereniging: vrij entree.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1990 | | pagina 1