73. Dr. Jo Daan. Op 12 mei werd de autrice van M Wieringer land en leven in de taal dr. Jo Daan 80 jaar. In haar dissertatie gaf zij een duidelijk beeld van de bewoners van Wieringen, hun geschiedenis, taal en gebruiken. De dissertatie werd in 1981 herdrukt, waardoor zij op Wieringen nog meer bekendheid kreeg en vooral waardering. iijdens een ter gelegenheid van haar verjaardag gehouden symposium, gaven een aantal aanwezigen duidelijk aan dat in heel Nederland en daarbuiten haar literaire aktiviteiten zeer op prijs gesteld worden. Tijdens deze bijeenkomst ontving zij uit handen van de burgemeester van Lochem de versierselen behorend bij die van Officier in de Orde van Oranje Nassau. Jan de Weert. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Wagenkrat van Huygen Pieters 1804.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1990 | | pagina 11