VERDEDIGINGSWERKEN NABIJ DEN OEVER IN 1940 42 Door de aanleg van de Afsluitdijk werd het voor de Ministeries van Defensie en Waterstaat noodzakelijk om de verdediging van de Stelling Den Helder te herzien. Tot die tijd werd er door de militairen vooral rekening mee gehou den, dat een eventuele aanval op de Stelling Den Helder vanuit zee zou komen. Maar nu zou een eventuele vijand ook over de Afsluitdijk de Stelling Den Helder kunnen bereiken. De Afsluitdijk moest daarom verdedigd worden, te beginnen bij de Wonsstelling op het vaste land van Friesland en vervolgens bij Kornwerderzand, Vervolgens was er nog een lichte Stelling bij Breezanddijk en weer een uitgebreide kazematten-opstelling bij Den Oever voor de Spui- sluizen en tussen de Spuisluizen en de Schutsluizen, De linie voor de Spuisluizen gesitueerd op een schoppenvormig plateau, dat doorsneden werd door de autoweg op de dijk, bestond uit zeven bewapende kazematten en een schuilplaatskazemat voor personeel van de luchtdoelbatterij. De tweede linie lag tussen de Spuisluizen en de Schutsluis en t bestond uit drie bewapende kazematten, een schuilplaatskazemat en een kazemat met machinekamerelectriciteiten een hulpver- bandplaats, Dan was er nog een kazemat, die lag op de kade aan de zuidoostzijde van de voorhaven van de Schutsluis, De totale bezetting besond uit 7 officieren en 211 minderen. Zie bijgaande situatieschets met bijbehorende tekst. Tekst bij de situatie van de kazematten bij Den Oever: In de eerste linie bevonden zich de volgende werken: werk I mitrailleurkazemat met 1 zware mitrailleur in de kazemat en 1 zware mitrailleur in open opstelling, werk II mitrailleurkazemat met 1 zware mitrailleur in de kazemat en 1 zware mitrailleur in open opstelling, werk III kanonkazemat met 1 kanon van 5 cm lang 50 in de kazemat en 1 zware mitrailleur in open opstelling, werk IV kanonkazemat met 2 kanonnen van 5 cm lang 50 in de kazemat en 1 zware mitrailleur in open opstelling, werk V mitrailleurskazemat met 1 zware mitrailleur in de kazemat en 1 zjare mitrailleur in open opstelling, werk VI mitrailleurkazemat met 1 zware mitrailleur in de kazemat en 1 zware mitrailleur in open opstelling; tevens zoeklichtkazemat, werk VII schuilplaats voor personeel van luchtdoelbatterij, werk VIII mitrailleurkazemat met 1 zware mitrailleur in de kaze mat, tevens commandopost voor de commmandant van de verdedigingswerken bij Den Oever en uitgerust met een telefooncentrale. De tweede linie bestond üit de volgende werken: werk IX mitrailleurkazemat met 3 zware mitrailleurs in de kazemat, alsmede een reserve-mitrailleur, werk X mitrailleurkazemat met 3 zware mitrailleurs in de kazemat, alsmede een reservemitrailleur, werk XI .'schuilplaats werk XII mitrailleurkazemat met 1 zware mitrailleur in de kazemat en 1 zware mitrailleur in open opstelling, werk XIII machinekamer en hulpverbandplaat^zonder bewapening.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte | 1990 | | pagina 2