Tweede jaargang nr.2 41 HISTORISCHE VE_RENIGING WIERINGEN Van het bestuur: Wieringen, mei 1990 Op 10 mei 1990 is het 50 jaar geleden, dat de Duitsers ons land binnenvielen. Na 5 dagen bittere strijd moest Nederland zich overgeven en er volgden 5 bezettingsjaren. In dit extra themanummer vindt U een terugblik op de eerste 5 oorlogsdagen. Aan verschillende mensen is gevraagd hun herinne ringen aan deze meidagen, op Wieringen, op te schrijven en wij bieden ze hierbij onze hartelijke dank aan voor hun medewerking, In aansluiting op deze terugblik, zal er nog een excursie plaats vinden, waarover in onderstaand artikel meer. Dit is dus een extra nummer, het "gewone" krantje zal in juni verschijnen. Met vriendelijke groeten, T,Lont-Lont, voorzitter. EXCURSIE OP ZONDAG 20 MEI 1990 Het bestuur van de Historische Vereniging Vlieringen wil naar aan leiding van dit themanummer over de meidagen 1940 een excursie organiseren op zondagmiddag 20 mei a,s, naar het vestingmuseum Kornwerderzand. Dit museum is in de maand mei "museum van de maand". Het is gevestiod in de kazematten van de Stelling Kornwerderzand. Deze kazematten zijn bijna identiek aan die bij Den Oever, Ook zijn er veel voorwerpen en foto's van de bezettingstijd 1939-1945 te bezichtigen. Personen, die er geweest zijn spreken vol lof over dit museum, dat gerund wordt door een enthousiaste groep vrijwilligers(sters) De entree is f,2,50 per persoon en voor het vervoer zal, afhanke lijk van debelangstelling, een bijdrage gevraagd worden. Ook niet—leden zijn van harte welkom# Hoe we naar Kornwerderzand gaan hangt af van de deelname, U kunt u tot uiterlijk 13 mei a#s# opgeven bij: M.Boersen-Bron, Kerkplein 26, Hippolytushoeftel. 02279-1970 NRienstra-Mulder, Molenstraat 36, Den Oever, tel. 02271-1343 J.Fijnheer, Baljuwstraat 6, Den Helder tel. 02230-33888

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Op de Hòògte - Wieringen | 1990 | | pagina 1